ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA DAFAPOKER

 

 

Dafabet Poker được cấp phép đầy đủ và được quản lý bởi cơ quan có thẩm quyền của Philippine để điều hành một Phòng Poker ảo trên Internet.

Các điều khoản và điều kiện này ("" Điều khoản "") quy định các điều khoản mà bạn có thể sử dụng trang web này www.Dafapoker.com ("" Website ""), sử dụng và tải xuống phần mềm dùng để chơi Trò chơi (" "Phần mềm" ") và tham gia Trò chơi (được định nghĩa bên dưới). Vui lòng đọc kỹ Điều khoản cũng như in và giữ lại một bản sao của Điều khoản và cũng như bất kỳ quy tắc Trò chơi và chi tiết Tài khoản để lưu trữ. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về quyền và nghĩa vụ của mình trong việc chấp thuận các điều khoản này, vui lòng tham khảo luật sư hợp pháp. Bạn không thể đăng ký trên Trang web, thiết lập Tài khoản, tải xuống Phần mềm hoặc chơi Trò chơi cho đến khi bạn đã thông báo về việc chấp nhận các điều khoản bằng cách nhấp vào 'Chấp nhận' khi tải xuống phần mềm. Một khi bạn đã làm như vậy, một hợp đồng sẽ được thiết lập giữa bạn và chúng tôi về các điều khoản này.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, đừng nhấp vào nút “Tôi đồng ý” và đừng tiếp tục tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng phần mềm và xóa chúng khỏi ổ cứng hoặc bất kỳ ổ đĩa hoặc phương tiện lưu trữ nào khác chứa file cài đặt phần mềm mà bạn đã tải xuống.

Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc chỉnh sửa các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Thông báo về những thay đổi như vậy sẽ được đăng trên Trang web cùng với ngày tháng mà những thay đổi này có hiệu lực. Nếu bạn sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Trang web, Trò chơi và / hoặc Phần mềm sau ngày hết hạn của thông báo đó, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận những sửa đổi hoặc chỉnh sửa đó (và hợp đồng của bạn với Chúng tôi sẽ được sửa đổi tương ứng ).

1.   ĐỊNH NGHĨA

Các từ và thuật ngữ sau đây, khi được sử dụng với thỏa thuận này, sẽ có các ý nghĩa sau đây, trừ khi ngữ cảnh có chỉ dẫn rõ ràng khác:

Khu vực pháp lý bị cấm có ý nghĩa được nêu trong khoản 3.4 dưới đây;
Phòng Poker phòng chơi bài poker và/hoặc bất kỳ hoạt động chơi bài poker nào khác do chúng tôi cung cấp trên trang web của chúng tôi và trên phiên bản có thể tải xuống của chúng tôi, như được liệt kê trên trang web;
Người chơi người sử dụng phần mềm Poker tải về từ trang web
Tài khoản Người chơi Một tài khoản cá nhân duy nhất liên quan đến một địa chỉ hộ gia đình trong nước do Bạn mở ra như một cá nhân và được duy trì với Người điều hành Trò chơi để cho phép người đó chơi trò chơi tại Phòng Poker;
Phần mềm phần mềm được cấp phép cho chúng tôi bao gồm bất kỳ chương trình hoặc tệp dữ liệu nào hoặc bất kỳ nội dung nào khác được lấy từ đó, được yêu cầu tải xuống, truy cập hoặc sử dụng cho mục đích khác bởi Bạn từ Trang web, cho phép Bạn tham gia Phòng Poker và bất kỳ trò chơi nào khác có sẵn để sử dụng
Điều khoản Các điều khoản và điều kiện quy định việc sử dụng phần mềm của bạn
Tên đăng nhập và mật khẩu Tên đăng nhập và mật khẩu mà bạn đã chọn khi mở tài khoản tại Phòng Poker
Bạn người sử dụng phần mềm Poker tải về từ trang web.
Chúng tôi Bayview Technologies Ltd., http://www.dafapoker.com/en/
Website http://www.dafapoker.com/vn/ và bất kỳ trang web có liên quan nào có thể truy cập thông qua liên kết hoặc bất kỳ cách nào khác;
2.  MỤC ĐÍCH HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này bao gồm các thỏa thuận giữa Bạn và Chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng Phòng Poker để chơi Poker cho các trò chơi thực sự hoặc chơi cho vui và các trò chơi khác. Các điều khoản và điều kiện này cũng sẽ áp dụng cho việc chơi game thông qua thiết bị di động bao gồm cả ứng dụng có thể tải xuống thiết bị di động (tham chiếu sử dụng trang web này sẽ đề cập đến việc bạn sử dụng thiết bị di động). Các quy tắc của trò chơi được ghi tại http://www.dafapoker.com/vn/poker/how-to-play  cũng như các mục khác của Phần mềm và Trang web , bao gồm nhưng không giới hạn, các quy tắc mô tả cách chơi, giải đấu và bất kỳ quy tắc nào khác chi phối các trò chơi, sự kiện và giải đấu cụ thể. Tất cả các quy tắc như vậy được đưa vào và bao gồm dưới mục điều khoản và điều kiện được nêu trong mục này.

3.  YÊU CẦU PHÁP LÝ

3.1 Bạn chỉ có thể sử dụng Phòng Poker và/hoặc Trang web nếu Bạn đủ tuổi hợp pháp theo luật của quốc gia nơi Bạn sinh sống và/hoặc việc truy cập vào Phòng Poker và/hoặc Trang web.

3.2 Bạn không thể sử dụng Phòng Poker và/hoặc Trang web nếu Bạn dưới 18 tuổi trong mọi trường hợp.

3.3 Một số khu vực pháp lý chưa tuyên bố tính hợp pháp của cờ bạc trực tuyến và những khu vực khác đã nêu cụ thể cờ bạc trực tuyến là bất hợp pháp. Chúng tôi không có ý định rằng bất kỳ ai cũng nên sử dụng Phòng Poker và/hoặc Trang web nơi việc sử dụng đó là bất hợp pháp. Tính khả dụng của Phòng Poker và/hoặc Trang web không cung cấp lời đề nghị hoặc lời mời từ Chúng tôi để sử dụng Phòng Poker ở bất kỳ quốc gia nào mà việc sử dụng đó là bất hợp pháp. Việc sử dụng Phòng Poker sẽ bị vô hiệu hóa bất cứ nơi nào bị cấm bởi bất kỳ luật hiện hành nào. Bạn chấp nhận trách nhiệm hoàn toàn trong việc xác định xem việc sử dụng Phòng Poker của bạn có hợp pháp ở quốc gia bạn sống hay không. BẠN CÓ NGHĨA VỤ ĐỂ XÁC ĐỊNH VIỆC NÀY BẰNG CÁCH ĐẶT CÂU HỎI TẠI ĐẤT NƯỚC CỦA MÌNH. Nếu xác định rằng việc sử dụng Phòng Poker của bạn vi phạm điều khoản này, Chúng tôi sẽ có quyền đóng tài khoản của bạn và thực hiện các biện pháp khắc phục của chúng tôi như, nhưng không giới hạn, những điều được quy định tại khoản 11.8 của hợp đồng này và có thể được cung cấp theo luật hiện hành.

3.4 Bất kể tính tổng quát của các điều khoản trên, Bạn không thể sử dụng Phòng Poker nếu Bạn cư trú tại Hoa Kỳ hoặc các lãnh thổ của nó, Pháp, Bỉ, Đan Mạch, Đức, Israel, Vương quốc Anh, Síp, Cộng hòa Séc, Ukraina, Romania , Ba Lan, Columbia, Philippines, Estonia, Bulgaria, Hồng Kông SAR, Ma Cao SAR, Đài Loan, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Thụy Sĩ, Ireland, Úc và Hà Lan Caribbean ("Khu vực pháp lý bị cấm").

4.  GIẤY PHÉP SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Chúng tôi sẽ cấp cho Bạn quyền cá nhân không độc quyền, không thể chuyển nhượng để sử dụng Phần mềm, khi chơi tại Phòng Poker theo các quy định sau đây.

4.1 Bạn không được phép:

4.1.1 cài đặt hoặc tải Phần mềm lên máy chủ của thiết bị được kết nối mạng khác hoặc thực hiện các bước khác để cung cấp Phần mềm thông qua bất kỳ hình thức "bảng thông báo", dịch vụ trực tuyến hoặc quay số từ xa hoặc mạng lưới cho bất kỳ người nào khác;

4.1.2 cấp giấy phép phụ, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng hoặc sao chép (ngoại trừ được thể hiện rõ ràng ở mục khác trong hợp đồng này), Giấy phép của bạn để sử dụng Phần mềm hoặc sản xuất hoặc phân phối các bản sao của Phần mềm;

4.1.3 dịch, thiết kế ngược, dịch ngược, tháo rời, sửa đổi, tạo nên các tác phẩm phái sinh dựa trên hoặc sửa đổi Phần mềm;

4.1.4 sao chép hoặc dịch bất kỳ tài liệu người dùng nào được cung cấp 'trực tuyến' hoặc ở định dạng điện tử;

4.1.5 thiết kế ngược, dịch ngược, tháo rời, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để khám phá mã nguồn của Phần mềm hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hoặc trên bất kỳ phần nào của Phần mềm; hoặc là

4.1.6 đăng nhập, truy cập hoặc cố gắng đăng nhập hoặc truy cập hoặc qua mặt Hệ thống bảo mật của chúng tôi hoặc can thiệp theo bất kỳ cách nào (bao gồm nhưng không giới hạn, bằng cách sử dụng rô-bốt và các thiết bị tương tự) với Phòng Poker hoặc Trang web hoặc cố gắng thực hiện bất kỳ các thay đổi đối với Phần mềm và/hoặc bất kỳ tính năng hoặc thành phần nào trong đó.

4.1.7 Bạn không sở hữu Phần mềm. Phần mềm được sở hữu và là tài sản độc quyền của nhà cấp giấy phép, một bên thứ ba cung cấp phần mềm, ("Nhà cung cấp phần mềm"). Phần mềm và tài liệu đi kèm đã được cấp phép cho chúng tôi là các sản phẩm độc quyền của Nhà cung cấp phần mềm và được bảo vệ trên toàn thế giới theo luật bản quyền. Việc bạn sử dụng Phần mềm không cung cấp cho Bạn quyền sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong Phần mềm. Hợp đồng này chỉ áp dụng cho việc cấp giấy phép sử dụng Phần mềm.

4.1.8 Bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp cho Bạn sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động đều phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này. Các điều khoản mà theo đó bất kỳ ứng dụng nào được tải xuống hoặc cài đặt vào Điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động của bạn sẽ được điều chỉnh bởi thỏa thuận được ký kết giữa Bạn và Nhà cung cấp Phần mềm. Tuy nhiên, trong trường hợp có sự không thống nhất giữa các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ thỏa thuận nào với Nhà cung cấp Phần mềm, các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được áp dụng.

5. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Điều khoản số (5) này quy định toàn bộ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi phát sinh từ hợp đồng này hoặc Việc bạn sử dụng phòng poker trực tuyến trong phạm vi pháp luật cho phép.

5.1 Phần mềm được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bất kỳ sự bảo đảm, điều kiện, cam kết hoặc tuyên bố nào được thể hiện hay ngụ ý, theo luật định hoặc bằng cách khác. Chúng tôi loại trừ tất cả các điều khoản, điều kiện và bảo đảm ngụ ý (bao gồm bất kỳ khả năng bán hàng, chất lượng thỏa đáng và sự phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào). Chúng tôi không đảm bảo rằng phần mềm sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn.

5.2 Chúng tôi không đảm bảo rằng phần mềm sẽ không vi phạm hoặc rằng hoạt động của phần mềm sẽ không có lỗi hoặc không bị gián đoạn hoặc bất kỳ lỗi nào trong phần mềm sẽ được sửa chữa hoặc phần mềm hoặc máy chủ không có vi-rút. Trong trường hợp thông tin liên lạc hoặc lỗi hệ thống xảy ra liên quan đến việc giải quyết tài khoản hoặc các tính năng hoặc thành phần khác của phần mềm, chúng tôi cũng như Nhà cung cấp phần mềm sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về mọi chi phí, phí tổn, tổn thất hoặc khiếu nại phát sinh từ các lỗi như vậy. Trong trường hợp có các lỗi này, chúng tôi tiếp tục bảo lưu quyền xóa tất cả các trò chơi có liên quan khỏi phần mềm và trang web và thực hiện bất kỳ hành động nào khác để sửa các lỗi đó.

5.3 Trách nhiệm tối đa của chúng tôi đối với Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ hợp đồng này hoặc Việc sử dụng Phòng Poker của bạn, cho dù vi phạm hợp đồng, nghĩa vụ công bằng hoặc bị lừa đảo hay tương tự, sẽ bị giới hạn trong trường hợp thiệt hại trực tiếp và sẽ không hơn số tiền, nếu có, mà Bạn đã trả để truy cập phần mềm (ngoại trừ thương tích cá nhân hoặc tử vong do sơ suất của chúng tôi).

5.4 Trong mọi trường hợp, chúng tôi, người được cấp phép, phân phối, quản lý, công ty con, chi nhánh và tất cả nhân viên, giám đốc và nhân viên của chúng tôi, cũng như bất kỳ ai khác liên quan đến việc xây dựng, sản xuất hoặc phân phối Phòng Poker, phần mềm hoặc dịch vụ thanh toán, sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất gián tiếp nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại đặc biệt, dây chuyền, ngẫu nhiên hoặc trừng phạt, phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này hoặc việc sử dụng hoặc thực hiện Phòng Poker, phần mềm hoặc dịch vụ thanh toán. Việc từ chối và giới hạn này áp dụng bất kể nguyên nhân hoặc bản chất của tổn thất hoặc thiệt hại bao gồm, nhưng không giới hạn doanh thu hoặc lợi nhuận bị mất (dù trực tiếp hay gián tiếp), gián đoạn, mất dữ liệu, kết quả không chính xác hoặc chậm trễ, dù xuất hiện trách nhiệm pháp lý, ngay cả khi chúng tôi nhận được thông báo trước về khả năng thiệt hại đó, Bằng cách nhấp vào nút chấp nhận sau khi tải xuống phần mềm, Bạn xác nhận rằng khoản phí danh nghĩa, nếu có, sẽ phản ánh việc phân bổ rủi ro này

5.5 Bất kỳ yêu cầu bồi thường nào, nếu có, mà bạn có thể đưa ra chống lại chúng tôi phải được thực hiện không muộn hơn sáu mươi ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện mang đến khiếu nại, và Bạn sẽ từ bỏ bất kỳ quyền đưa ra bất kỳ khiếu nại nào mà không được thực hiện trong thời gian đó.

5.6 Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba (gọi chung là “hàng hóa / dịch vụ của bên thứ ba”) Liên quan đến việc bạn sử dụng trò chơi, phần mềm hoặc dịch vụ thanh toán thì toàn bộ rủi ro về chất lượng và hiệu suất hàng hóa / dịch vụ của bên thứ ba sẽ thuộc về Bạn. Nếu hàng hóa / dịch vụ của bên thứ ba đó có khiếm khuyết, bạn sẽ chịu toàn bộ chi phí sửa chữa hoặc điều chỉnh cần thiết.

5.7 Bạn xác nhận rằng Phần mềm được Bạn sử dụng không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Bạn sẽ tự chịu bất kỳ nguy cơ nào khi tải và sử dụng Phần mềm. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất dữ liệu nào từ thiết bị di động mà Bạn sử dụng và cũng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ cước gọi, dữ liệu hoặc các khoản phí khác mà Bạn có thể phải chịu.

5.8 Phần mềm có thể bao gồm thông tin bí mật bí mật và có giá trị đối với Nhà cung cấp phần mềm và / hoặc Hệ thống. Bạn không được quyền sử dụng hoặc tiết lộ thông tin bí mật đó ngoài việc tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản của thỏa thuận này

6.  MẠNG LƯỚI PHÒNG POKER CHIA SẺ

6.1 Chúng tôi tham gia một mạng lưới phòng poker chia sẻ cho phép bạn chơi poker cùng với những người chơi khác từ các trang web khác cũng sử dụng phòng poker này, tất cả tham gia cùng một trò chơi hoặc bàn hoặc giải đấu thông qua một nền tảng phòng poker chia sẻ được quản lý bởi một bên thứ ba cung cấp dịch vụ.

6.2 Do đó, bạn đồng ý rằng một khi Bạn tham gia một phòng chơi poker chia sẻ, Bạn sẽ chấp nhận và tuân thủ các quy tắc và các điều khoản & điều kiện áp dụng trong phòng chơi chia sẻ bao gồm bất kỳ trò chơi, bàn và giải đấu nào.

6.3 Bạn xác nhận và đồng ý rằng Chúng tôi và / hoặc nhà điều hành mạng lưới poker chia sẻ, cả hai đều có quyền chấm dứt trò chơi của bạn hoặc chặn tài khoản của bạn cũng như từ chối Bạn truy cập vào mạng poker chia sẻ, hoặc từ Trang web hoặc từ bất kỳ trang web nào khác sau đó, trong trường hợp Bạn vi phạm bất kỳ quy tắc trò chơi hoặc bất kỳ điều khoản & điều kiện nào được nêu trong thỏa thuận này.

6.4 Bạn cũng thừa nhận và chấp nhận rằng Chúng tôi và / hoặc nhà điều hành mạng lưới poker chia sẻ, theo quyết định riêng của chúng tôi, bảo lưu quyền thu thập, xử lý và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi bất kỳ thông tin nào liên quan đến hình mẫu trò chơi, dữ liệu cá nhân, gửi tiền của bạn và bất kỳ thông tin và yêu cầu liên quan nào khác sẽ giúp ngăn chặn bất kỳ hành vi gian lận, thông đồng hoặc hành vi bất hợp pháp tương tự.

7.  BẢO MẬT

7.1 Chúng tôi là một công ty được thành lập theo luật pháp của Philippines và được cấp phép và quản lý đầy đủ ở Philippines với mục đích điều hành phòng chơi poker ảo trên internet, dưới tên http://www.dafapoker.com/vn/.

7.2 Chúng tôi chỉ cho phép các truy cập vào những trò chơi trên Phòng Poker thông qua các mạng lưới được bảo mật bằng cách sử dụng việc mã hóa tên người dùng và mật khẩu. Bạn không thể chơi trò chơi trên Phòng Poker mà không trải qua quá trình đăng nhập bảo mật khách hàng của chúng tôi.

7.3 Bạn không được sử dụng Phòng Poker cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc thay mặt cho người khác. Bất kỳ việc sử dụng Phòng Poker nào của Bạn đều chỉ dành cho mục đích riêng tư của chính bạn.

7.4 Bạn phải giữ bí mật tên người dùng và mật khẩu của bạn và không được tiết lộ chúng cho bất kỳ ai. Bạn không được sử dụng mật khẩu của người khác. Bạn phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch được thực hiện liên quan đến Tài khoản người chơi của bạn bằng cách sử dụng mật khẩu của bạn. Chúng tôi sẽ xem mỗi người chơi tự nhận dạng mình bằng cách nhập Tên người dùng và Mật khẩu chính xác của bạn là Bạn và tất cả các giao dịch mà Tên người dùng và Mật khẩu đã được nhập chính xác sẽ được coi là hợp lệ.

7.5 Bạn sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Tài khoản người chơi của bạn để sử dụng Phòng Poker và Bạn sẽ không sử dụng Tài khoản người chơi hoặc phương tiện thanh toán của người khác để truy cập Phòng Poker hoặc Trang web hoặc Phần mềm.

7.6 Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng Bạn hiểu các quy tắc và thủ tục của trò chơi trong Phòng Poker cũng như việc sử dụng trò chơi trực tuyến của bạn nói chung trước khi bạn chơi bất kỳ trò chơi nào như vậy.

7.7 Chúng tôi đang sử dụng các phương pháp tốt nhất hiện có để mã hóa thông tin Tên người dùng và Mật khẩu cũng như mọi thông tin nhạy cảm khác được chuyển đến và đi từ ứng dụng/phần mềm của khách hàng và Máy chủ của chúng tôi, do đó đảm bảo Người chơi và Chúng tôi có thể chống lại các nỗ lực thao tác từ bên thứ ba. Bạn sẽ không đột nhập, truy cập hoặc cố gắng đột nhập hoặc truy cập hoặc bằng cách khác bằng cách vượt qua Bảo mật của chúng tôi. Nếu chúng tôi có nghi ngờ rằng Bạn đã cố gắng hoặc có thể đang cố gắng đột nhập, truy cập hoặc bằng cách khác để vượt mặt hệ thống bảo mật hoặc Phần mềm của chúng tôi, ngay lập tức Chúng tôi sẽ có quyền chấm dứt Quyền truy cập của bạn vào Phòng Poker và / hoặc chặn tài khoản của bạn và chúng tôi bảo lưu quyền thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền.

7.8 Phòng chống thông đồng Thông đồng có nghĩa là một tình huống mà hai hoặc nhiều người chơi cố gắng kiếm được lợi thế không công bằng bằng cách chia sẻ thông tin về những lá bài của họ hoặc thông tin khác tại một bàn chơi bài poker. Bất kỳ người chơi nào cố gắng hoặc thông đồng với bất kỳ người chơi nào khác trong khi sử dụng Phòng Poker sẽ bị cấm tham gia Phòng Poker hoặc Trang web hoặc Phần mềm hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác có liên quan của chúng tôi và tài khoản người chơi của họ sẽ bị đóng với hiệu lực ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều tra các khiếu nại nhận được đối với người chơi bị nghi ngờ thông đồng. Nếu Chúng tôi nghi ngờ hành vi thông đồng trong một trò chơi, Chúng tôi có thể, theo quyết định của chúng tôi, chấm dứt quyền truy cập của người chơi bị nghi ngờ vào Phòng Poker và / hoặc chặn tài khoản của họ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào bị nghi ngờ là thông đồng, gian lận. Bạn hoặc bất kỳ người chơi nào khác có thể tích luỹ do hoạt động thông đồng hoặc bất hợp pháp và chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ hành động nào khác trong trường hợp thông đồng, cấu kết hoặc gian lận.

7.9 Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật của chúng tôi, được quy định đầy đủ tại http://www.dafapoker.com/vn/privacy.html Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách bảo mật bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu Bạn cung cấp cho chúng tôi các chi tiết bổ sung và bất kỳ thông tin bổ sung nào như vậy sẽ được giữ bí mật. Chúng tôi tiếp tục bảo lưu quyền trong một số trường hợp cụ thể để tiết lộ các chi tiết nhất định cho các cơ quan chức năng có liên quan nếu luật pháp, một cơ quan nhà nước hoặc cơ quan quản lý yêu cầu phải làm như vậy. Theo các điều khoản của chính sách bảo mật, quyền tiết lộ thông tin cá nhân cho cơ quan hoặc cơ quan có mục đích là điều tra rửa tiền, gian lận và hoạt động tội phạm khác sẽ ở mức độ được pháp luật yêu cầu hoặc ủy quyền.

8. TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN

8.1 Chúng tôi không đại diện hoặc bảo hành đối với tính hợp pháp hoặc cách khác khi truy cập và sử dụng Phòng Poker tại quốc gia cư trú của bạn và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xác định việc bạn sử dụng Phòng Poker của Bạn có hợp pháp hay không. Chúng tôi tiếp tục đảm bảo rằng tôn trọng rằng nó không có ý định cho phép bạn trái với bất kỳ luật hiện hành nào.

8.2 Bạn không được chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào theo các quyền của Bạn theo thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

8.3 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các loại thuế, phí và các chi phí khác phát sinh từ các khoản tiền thắng cược do việc sử dụng Phòng Poker.

8.4 Bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với chi tiết đăng ký của bạn.

8.5 Tài khoản

8.5.1 Bạn đồng ý rằng Bayview Technologies Ltd. sẽ xử lý mọi giao dịch tài khoản tài chính ("Bộ xử lý thanh toán"). Bạn đồng ý rằng Bên xử lý thanh toán có quyền giữ lại bất kỳ khoản thanh toán nào nếu Người xử lý thanh toán có lý do để tin hoặc nghi ngờ rằng Bạn có thể tham gia hoặc tham gia vào hoạt động gian lận, thông đồng, bất hợp pháp hoặc không đúng.

8.5.3 Chi tiết tài khoản ngân hàng (như thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng, vv) Bạn đã cung cấp trong quá trình đăng ký là Yours, Bạn là chủ sở hữu đã đăng ký của các tài khoản ngân hàng đó và Bạn có toàn quyền sử dụng chúng và ngân hàng tài khoản chưa được báo cáo là bị mất, bị đánh cắp, bị đóng băng, đã hết hạn hoặc đã đóng hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác không được bạn sử dụng. Hơn nữa, tất cả các khoản tiền mà Bạn sử dụng trong Phòng Poker trực tuyến là hợp pháp và không được lấy từ một nguồn bất hợp pháp hoặc thông qua hoạt động bất hợp pháp;

8.5.4 Chỉ các khoản thanh toán được thực hiện từ Tài khoản của bạn mới được chấp nhận và Bạn sẽ chỉ được phép thực hiện thanh toán đến số tiền của số dư hiện đang được giữ trong Tài khoản của bạn.

8.6 Bạn chấp nhận rằng Bạn tự chịu trách nhiệm cung cấp và bảo trì tất cả các thiết bị máy tính và mạng viễn thông và các dịch vụ truy cập internet mà Bạn cần sử dụng để truy cập vào Phòng Poker. Thiết bị di động và kết nối internet của bạn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và / hoặc hoạt động của trò chơi liên quan. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về bất kỳ tổn thất nào do Internet hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nào mà Bạn đã thực hiện để truy cập vào Phòng Poker hoặc Trang web.

8.8 Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc hiển thị bất kỳ hành vi nào gây thiệt hại Danh tiếng của chúng tôi hoặc nhà cung cấp phần mềm của chúng tôi hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ có liên quan nào khác.

8.9 Bạn thừa nhận rằng nếu Tài khoản người chơi của bạn được mở Bạn sẽ hoàn toàn bồi thường cho Chúng tôi và giữ cho Chúng tôi vô hại và chống lại tất cả và mọi tổn thất, chi phí, chi phí, yêu cầu, yêu cầu, trách nhiệm và thiệt hại gây ra có thể phát sinh từ kết quả của Bạn (a ) nhập cảnh, sử dụng hoặc sử dụng lại Trang web hoặc Phòng Poker; (b) vi phạm bất kỳ điều khoản và điều khoản nào của thỏa thuận này. Bạn đồng ý hoàn toàn bồi thường, bảo vệ và giữ chúng tôi và nhân viên, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà thầu và nhà cung cấp vô hại, từ và chống lại tất cả các yêu cầu, trách nhiệm, thiệt hại, tổn thất, chi phí và chi phí, bao gồm cả phí pháp lý, phát sinh từ bất kỳ Vi phạm Thỏa thuận này của Bạn và mọi trách nhiệm pháp lý khác phát sinh từ việc bạn sử dụng Phòng Poker hoặc Phần mềm.

8.10 Bạn chỉ có thể mở một tài khoản trên trang web và với chúng tôi. Bất kỳ tài khoản bổ sung nào được mở có thể bị đóng bởi Chúng tôi và mọi khoản tiền chưa thanh toán được trả lại cho Bạn hoặc tất cả các tài khoản đó có thể được coi là một tài khoản chung và được hợp nhất với chúng tôi, trong cả hai trường hợp theo quyết định của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng Chúng tôi sẽ sử dụng bất kỳ phương pháp nào có vẻ hợp lý để xác định xem hai hoặc nhiều tài khoản thuộc về cùng một khách hàng hay không. 8.11 Chúng tôi có quyền thay đổi thỏa thuận này theo thời gian như quy định tại khoản 10 dưới đây. Bạn có trách nhiệm kiểm tra theo thời gian và xem liệu có thông báo thay đổi theo khoản 10 dưới đây hay không.

9.  BẢO ĐẢM, ĐẠI DIỆN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BẠN

Chỉ khi Bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí sau đây là Bạn có quyền chơi Phòng Poker. Xem xét các quyền được cấp cho Bạn để sử dụng Phòng Poker và Phần mềm Bạn bảo đảm, đại diện và giao ước với Chúng tôi (và thừa nhận rằng Chúng tôi đang dựa vào các bảo đảm, đại diện và giao ước đó)

9.1 Bạn không phải là cư dân của bất kỳ Khu vực pháp lý bị cấm nào;

9.2 Bạn đang hành động thay mặt bạn và việc sử dụng và quan tâm đến Phòng Poker là cá nhân và không chuyên nghiệp và bạn chỉ sử dụng Phòng Poker để giải trí riêng của bạn và Bạn thừa nhận rằng việc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác đều bị nghiêm cấm ;

9.3 Bạn không bị giới hạn bởi năng lực pháp lý hạn chế;

9.4 Bạn không được phân loại là một con nghiện cờ bạc;

9.5 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ghi âm, báo cáo, thanh toán và hạch toán cho bất kỳ cơ quan thuế hoặc chính phủ có liên quan nào đối với bất kỳ khoản thuế hoặc khoản thu khác nào có thể được thanh toán cho tiền thắng của bạn từ Phòng Poker ;.

9.6 Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Bạn sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào cho chúng tôi không đúng, sai, không chính xác hoặc gây nhầm lẫn bao gồm (nhưng không giới hạn) thông tin liên quan đến danh tính và chi tiết liên lạc của bạn. Bất kỳ và tất cả thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi là đúng (và sẽ tiếp tục là đúng) ở mọi khía cạnh trong suốt thời hạn của Thỏa thuận này và Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi đúng bất kỳ thay đổi nào về thông tin đó ngay lập tức;

9.7 Bạn hoàn toàn nhận thức được thực tế là có nguy cơ mất tiền thông qua việc sử dụng Phần mềm để chơi trò chơi trên Phòng Poker;

9.8 Bạn không gửi tiền mà Bạn biết, hoặc nên biết, bắt nguồn từ các hoạt động tội phạm và / hoặc không được ủy quyền;

9.9 Bạn không được tiến hành các hoạt động tội phạm và / hoặc có ý định sử dụng Tài khoản người chơi liên quan đến các hoạt động mà Bạn biết, hoặc nên biết, sẽ (hoặc có thể) là bất hợp pháp hoặc lừa đảo .. Bạn không sử dụng hoặc có ý định sử dụng hoặc có ý định cho phép bất kỳ người nào khác sử dụng Phòng Poker và Tài khoản người chơi cho bất kỳ hoạt động bị cấm hoặc bất hợp pháp nào, bao gồm nhưng không giới hạn, gian lận hoặc rửa tiền, theo bất kỳ luật hiện hành nào cụ thể Quyền tài phán của bạn và luật áp dụng cho Chúng tôi;

9.10 Bạn không phải là một người có ý định hợp tác hoặc dự định tham gia, trực tiếp hoặc gián tiếp, trong bất kỳ kế hoạch kết hợp nào với bất kỳ người chơi nào khác trong quá trình chơi bất kỳ Bạn chơi hoặc chơi trên Phòng Poker.

9.11 Bạn không thuộc độ tuổi của (i) 18; hoặc (ii) độ tuổi mà các hoạt động cờ bạc là hợp pháp theo luật pháp của thẩm quyền áp dụng cho Bạn, tùy theo điều nào lớn hơn;

9.12 Bạn không phải là một trong những nhân viên, giám đốc, nhân viên, tư vấn hoặc đại lý của chúng tôi. Nếu bạn đã vi phạm lệnh cấm này, trong số những hành động khác sẽ được thực hiện đối với Bạn, Bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản tiền thắng cược nào của bạn (nếu có);

9.13 Trước đây bạn chưa có Tài khoản người chơi bị tạm ngưng hoặc chấm dứt bởi chúng tôi hoặc bởi bất kỳ nhà điều hành trò chơi trực tuyến nào khác, Bạn chưa tính lại bất kỳ khoản tiền nào thông qua Tài khoản người chơi;

9.14 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc mua lại, cung cấp và bảo trì tất cả các thiết bị máy tính và mạng viễn thông cũng như các dịch vụ truy cập Internet và tất cả các sự đồng ý và quyền khác mà Bạn cần sử dụng để truy cập Trang web và Phòng Poker trực tuyến;

10.  THAY ĐỔI HỢP ĐỒNG NÀY HOẶC CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

10.1 Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, thực hiện các thay đổi đối với thỏa thuận này hoặc Quy tắc nội bộ hoặc Chính sách bảo mật bất kỳ lúc nào.

10.2 Các thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày được chỉ định khi chúng xảy ra. Do đó, điều quan trọng là bạn phải đăng nhập vào Website theo thời gian và kiểm tra xem liệu có thông báo thay đổi hay không. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đọc các thay đổi.

10.3 Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang web hoặc Phòng Poker sau khi Chúng tôi đã cập nhật các thay đổi (bất kể cách chúng tôi đã thông báo về những thay đổi đó), Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi đó cho dù bạn có thông báo thực sự hay không đã đọc, những thay đổi có liên quan. Nếu Bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi có liên quan, Bạn không nên tiếp tục sử dụng Trang web hoặc Phòng Poker nữa.

11.  BẢO LƯU QUYỀN LỢI

11.1 Chúng tôi bảo lưu, theo quyết định riêng của chúng tôi, quyền: 11.1.1 từ chối đăng ký bất kỳ người nộp đơn đăng ký trên trang web hoặc Phòng Poker. 11.1.2 từ chối chấp nhận bất kỳ cược nào trên Phòng Poker; 11.1.3 thay đổi, tạm ngừng, xóa, sửa đổi hoặc thêm bất kỳ trò chơi hoặc giải đấu nào trên Phòng Poker.

11.2 Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn, bao gồm cả kiểm tra tín dụng, với các tổ chức tín dụng và tài chính của bên thứ ba, phù hợp với thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

11.3 Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến cá cược hoặc tiền thắng cược, quyết định của chúng tôi sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc. Chúng tôi bảo lưu quyền giữ hợp lý bất kỳ khoản thanh toán hoặc số tiền trúng thưởng nào cho đến khi danh tính của người chiến thắng được xác minh với sự hài lòng của chúng tôi để đảm bảo thanh toán số tiền trúng thưởng được thực hiện cho đúng người. Vì mục đích này, Chúng tôi tiếp tục bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, yêu cầu Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi một ID có công chứng hoặc bất kỳ ID được chứng nhận tương đương nào theo luật hiện hành của thẩm quyền của bạn.

11.4 Chúng tôi có thể tiết lộ một số thông tin cá nhân nhất định của Yours cho các bên thứ ba theo Chính sách bảo mật của chúng tôi, được quy định đầy đủ tại http://www.dafapoker.com/en/privacy.html.

11.5 Trong trường hợp chúng tôi sẽ nghi ngờ hành vi lừa đảo hoặc gian lận trên phần của bạn hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào của bạn được tính lại, chúng tôi sẽ có quyền giữ lại bất kỳ khoản thanh toán hoặc số tiền thắng cược nào do Bạn và nếu cần thiết, để thu thập hợp pháp bất kỳ các khoản thanh toán của bạn.

11.6 Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt tư cách thành viên của bạn trong chương trình VIP Club, khấu trừ tiền thưởng của bạn, hủy tất cả các Điểm Poker Dafabet và bất kỳ hình phạt nào khác mà Chúng tôi cho là phù hợp trong trường hợp Chúng tôi xác định Bạn lạm dụng chương trình VIP Club.

11.7 Trong trường hợp bạn bị coi là lạm dụng các giải đấu và giải đấu của Dafabet Poker dưới bất kỳ hình thức nào, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn, bất kỳ khía cạnh nào của chương trình tiền thưởng của Dafabet Poker, các giải đấu cuộn miễn phí, giao dịch liên kết, nhiều tài khoản, chơi theo nhóm hoặc theo cách khác, bảo lưu quyền chấm dứt tài khoản của bạn, giữ lại tiền thắng của bạn, mất tất cả các điểm Poker Dafabet được tích luỹ và mọi hình thức xử phạt khác mà chúng tôi cho là phù hợp trong hoàn cảnh.

11.8 Chúng tôi có thể bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước Bạn chấm dứt việc sử dụng Phòng Poker và chặn Tài khoản Người chơi của bạn nếu Chúng tôi cho rằng Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản và điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc Bạn đang hành động bất hợp pháp. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào trong các trường hợp như vậy để hoàn lại tiền hoặc bồi hoàn cho bạn bất kỳ khoản tiền nào trong Tài khoản người chơi của bạn.

11.9 Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, cung cấp và quảng cáo theo thời gian chương trình khuyến mãi, tiền thưởng hoặc ưu đãi đặc biệt khác và mỗi ưu đãi đó sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện cụ thể sẽ có giá trị trong một khoảng thời gian giới hạn. Liên quan đến các điều khoản cụ thể của các chương trình khuyến mãi, tiền thưởng và ưu đãi đặc biệt ở trên, Chúng tôi giữ quyền giữ lại bất kỳ số tiền rút tiền nào từ Tài khoản của bạn sẽ vượt quá khoản tiền gửi ban đầu của bạn. Ngoài ra, chúng tôi có quyền giữ lại hoặc từ chối hoặc đảo ngược bất kỳ khoản thanh toán hoặc số tiền thắng hoặc sửa đổi bất kỳ chính sách nào trong trường hợp Chúng tôi nghi ngờ rằng Bạn đang lạm dụng hoặc cố lạm dụng bất kỳ điều nào sau đây: (i) tiền thưởng; (ii) các chương trình khuyến mãi khác; hoặc (iii) chính sách hoặc quy tắc cụ thể được xác định đối với trò chơi hiện tại hoặc trò chơi mới.

11.10 Chúng tôi bảo lưu quyền chuyển nhượng, chuyển nhượng, cấp phép lại hoặc cam kết Thoả thuận này, toàn bộ hoặc một phần, cho bất kỳ người nào mà không cần thông báo và Bạn sẽ được coi là đồng ý với việc chuyển nhượng đó.

12.  THỜI GIAN

12.1 Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ thời điểm chấp nhận bằng cách nhấp vào nút "Tôi đồng ý" và sẽ có hiệu lực vô thời hạn trừ khi chấm dứt theo thỏa thuận này. Để tránh nghi ngờ, bạn đồng ý rằng Bạn bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này nếu Bạn sử dụng Phòng Poker hoặc Trang web hoặc Phần mềm theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bắt đầu hoặc gửi tiền qua Tài khoản của bạn hoặc gửi tiền gửi của bạn chi tiết cho chúng tôi.

12.2 Chúng tôi có thể, bằng cách thông báo cho Bạn, chấm dứt thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không có lý do. Thông báo chấm dứt như vậy sẽ có hiệu lực ngay lập tức, trừ khi có quy định khác của chúng tôi.

13.  LUẬT CHI PHỐI

13.1 Việc xây dựng, hiệu lực và hiệu lực của thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Philippines. Tuy nhiên, điều này sẽ không ngăn cản chúng tôi thực hiện bất kỳ hành động nào tại tòa án của bất kỳ quyền tài phán nào khác đối với việc đền bù hoặc đền bù tương tự. Phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận này sẽ được ưu tiên hơn bất kỳ phiên bản ngôn ngữ nào khác do chúng tôi phát hành.

13.2 Tính bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc thực thi của bất kỳ phần nào của thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp, hiệu lực hoặc khả năng thi hành của phần còn lại.

14.  THÔNG BÁO

14.1 Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi dưới dạng điện tử. Thông tin liên lạc điện tử có thể được đăng trên các trang trong trang web và / hoặc các tập tin tin nhắn / trợ giúp của ứng dụng khách của bạn, và / hoặc được gửi đến địa chỉ e-mail của bạn. Tất cả các thông tin liên lạc ở định dạng điện tử hoặc giấy sẽ được coi là "viết" và đã được nhận không muộn hơn năm ngày làm việc sau khi đăng hoặc phổ biến, cho dù bạn đã nhận hoặc truy lục Thông báo chưa. Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không chịu trách nhiệm, để cung cấp thông tin liên lạc ở định dạng giấy.

14.2 Mọi thông báo bắt buộc phải được gửi bằng văn bản cho chúng tôi hoặc bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thỏa thuận này phải được gửi đến support@Dafapoker.com.

15. TỰ LOẠI TRỪ

15.1. Là nhà điều hành cờ bạc có trách nhiệm Chúng tôi cho phép tất cả khách hàng có cơ hội tự loại trừ mình khỏi các dịch vụ trò chơi của chúng tôi - vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ ngay lập tức.