Thời gian khuyến mãi: Từ 11:00 ngày 21/12/2020 (Giờ VN)

DÀNH CHO THÀNH VIÊN VIP VÀNG VÀ VIP BẠCH KIM!

Cách Nhận Thưởng

 1. Nạp ít nhất 200.000 VNĐ vào Ví Chung.
 1. Nhận Tiền Thưởng Nạp Lại mỗi tuần tức thì ngay sau khi bạn nạp tiền thành công!
   
  THƯỞNG NẠP LẠI MỖI TUẦN
  20% tới 2.400.000 VNĐ

   CHƠI NGAY

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN
 1. Ưu đãi này chỉ dành cho người chơi thuộc Dafabet VIP Vàng và VIP Bạch Kim.
 2. Người chơi cần nạp ít nhất 200.000 VNĐ để đủ điều kiện tham gia khuyến mãi
 3. Tiền thưởng nạp lại mỗi tuần sẽ được cộng ngay tức thì CHỈ DÀNH CHO khoản nạp hợp lệ đầu tiên trong mỗi tuần khuyến mãi. Để nhận Tiền thưởng, người chơi cần nhấn "Chấp nhận/ Accept' trên cửa sổ thông báo Tiền thưởng tự động sau khi nạp tiền.  Nếu người chơi nhấn "Từ chối/ Decline", người chơi được xem là không muốn nhận tiền thưởng này trong tuần khuyến mãi đó và không thể yêu cầu tiền thưởng bằng cách khác.
 4. Tiền thưởng nạp lại cần được nhấn Chấp nhận hoặc Từ chối ngay lập tức sau khi người chơi nạp tiền. Nếu không, tiền thưởng sẽ hết hạn trong vòng 24 tiếng kể từ lúc có thông báo.
 5. Khoản tiền nạp hợp lệ để nhận thưởng cần được duy trì tại thời điểm người chơi chấp nhận Tiền thưởng. Trong trường hợp khoản tiền nạp được sử dụng để chơi hoặc chuyển quỹ, yêu cầu đặt cược của tiền thưởng sẽ được khóa lại; và người chơi cần nạp vào số tiền đã sử dụng để bắt đầu tính yêu cầu đặt cược.
  Lưu ý: khoản tiền nạp hợp lệ là khoản tiền nạp mà người chơi muốn nhận Tiền thưởng của khuyến mãi này.
 6. Các khoản tiền nạp được thực hiện sau khi rút tiền sẽ không được tính cho yêu cầu nhận Thưởng của khuyến mãi. Tuy nhiên, nếu số tiền nạp lớn hơn số tiền rút thì Tiền Thưởng sẽ được tính dựa trên khoản chênh lệch.
 7. Tiền Thưởng sẽ được tặng vào Ví Chung dựa vào khoản tiền nạp của người chơi
 8. Người chơi chỉ có thể nhận Tiền Thưởng này một (1) lần vào Ví Chung mỗi tuần. Một tuần sẽ được tính từ 7:00 sáng ngày thứ Hai tới 6:59 sáng ngày thứ Hai của tuần tiếp theo (Giờ VN).
 9. Khuyến mãi này không được phép kết hợp với bất kỳ khoản tiền nạp nào khác ví dụ như Tiền Thưởng Chào Mừng, Nhận Thưởng Ngày Đẹp, v.v. Người chơi chỉ có thể nhận thưởng một lần trong cùng một thời điểm. Để có thể nhận thưởng ở một khuyến mãi khác, người chơi sẽ phải hoàn thành yêu cầu đặt cược của khuyến mãi trước đó.
 10. Tiền Thưởng có yêu cầu đặt cược 10x (Tiền Nạp + Tiền Thưởng). Chơi tại tất cả các trò chơi tại Dafabet Trò Chơi, Casino Trực Tuyến, và Arcade đều được tính cho yêu cầu đặt cược, ngoại trừ:
      a.    Casino Trực Tuyến: tất cả Bàn chơi Blackjack (chỉ tính 20% doanh thu cược)
      b.    Arcade: Tất cả các trò Bắn Cá (trừ Bắn Cá JDB), Fu Fruits, Max Quest, và Dragon Dozer.
 11. Người chơi không được phép tạo nhiều tài khoản. Người chơi tạo nhiều tài khoản và/hoặc thể hiện các hành vi được xem là lạm dụng tiền thưởng sẽ mất điều kiện nhận ưu đãi này; bị cấm tham gia, bị khóa tài khoản và mất quyền rút tiền.
 12. Dafabet có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
 13. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet.
 14. Điều Khoản Sử Dụng” của Dafabet được áp dụng

 

ĐỐI TÁC DAFABET