1. Tiền khuyến mại và tiền thắng cược không thể chuyển sang tài khoản khác. Phần thưởng của bất kỳ khuyến mại và tiền thắng cược phụ thuộc quyền quyết định riêng của Dafabet.
 2. Tiền thưởng không thể sử dụng kết hợp với bất kỳ khoản tiền thưởng khác. Người chơi chỉ có thể nhận tiền thưởng một lần trong thời gian xác định. Để yêu cầu tiền thưởng, người chơi phải hoàn thành yêu cầu đặt cược đối với khuyến mại trước đó.
 3. Tiền Thưởng sẽ được thu hồi sau 30 ngày kể từ ngày cập nhật nếu không được sử dụng.
 4. Cược hòa, vô hiệu, hoàn tiền và cược bị từ chối sẽ không được tính cho yêu cầu đặt cược. Các cược thắng nửa tiền hoặc thua nửa tiền sẽ chỉ được tính nửa tiền cược vào yêu cầu đặt cược. Cược đối nghịch và cược với tỉ lệ dưới 1.50 (DEC) sẽ không được tính cho yêu cầu đặt cược. Mỗi phiếu cược (dựa vào mã số phiếu cược) sẽ chỉ được tính vào yêu cầu đặt cược của một loại tiền thưởng.
 5. Đối với doanh thu cược tính cho các ưu đãi hoàn trả, tất cả cược hòa sẽ không được tính vào doanh thu cược được dùng để tính cho các ưu đãi hoàn trả này, cũng như không tính cho yêu cầu đặt cược của tiền thưởng.
 6. Cược thanh toán sớm sẽ không được tính cho khuyến mãi.
 7. Trong trường hợp đặt lệnh rút tiền trước khi hoàn thành điều kiện đặt cược, Dafabet có quyền từ chối lệnh rút tiền nếu yêu cầu đặt cược của người chơi chưa được hoàn thành.
 8. Chỉ những khoản Tiền Thưởng bằng hoặc lớn hơn 20.000 VNĐ mới được cập nhật vào tài khoản Thể Thao của Người Chơi. Bất cứ khoản Tiền Thưởng nào nhỏ hơn 20.000 VNĐ sẽ không được cập nhật.
 9. Tất cả khuyến mãi trên trang web đều mặc định sử dụng múi giờ GMT+8, trừ trường hợp có nêu cụ thể sử dụng múi giờ khác.
 10. Trong trường hợp huỷ bỏ / loại bỏ tiền thưởng hoặc rút tiền trước khi hoàn thành yêu cầu đặt cược, thì tiền thưởng và tiền thắng cược từ tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ trước khi được phép rút tiền. Bất kỳ khoản tiền thẳng cược tích lũy nào từ tiền thưởng sẽ luôn được coi là phần đầu tiên được đặt cược, tiếp theo là các cược tiền thật. Dafabet có toàn quyền quyết định hủy, loại bỏ cho phép thu hồi tiền thưởng trước khi hoàn thành yêu cầu đặt cược. Nếu được phép rút tiền, khách hàng sẽ bị tính phí cho bất kỳ khoản phí rút tiền nào và sẽ không được phép yêu cầu bất kỳ khoản tiền thưởng đồng thời. Tiền thưởng được coi là đã được thanh toán nếu yêu cầu đặt cược đã hoàn thành hoặc nếu tổng số dư của người chơi đạt dưới một lần cược tối thiểu, mà không có cược nào chưa được giải quyết.
 11. Trong trường hợp huỷ bỏ/loại bỏ tiền thưởng trước khi đạt đủ yêu cầu đặt cược, tiền thưởng và tiền thắng cược tích luỹ sẽ bị huỷ bỏ trước khi lệnh rút tiền được duyệt. Tiền thưởng và tiền thắng cược tích luỹ sẽ luôn được coi như phần đặt cược đầu tiên. Dafabet nắm toàn quyền huỷ bỏ/loại bỏ tiền thưởng hoặc cho phép rút tiền trước khi yêu cầu đặt cược được hoàn thành. Nếu lệnh rút tiền được xét duyệt, khách hàng sẽ chịu phí rút tiền và sẽ không có quyền giành bất kỳ tiền thưởng cùng thời điểm nào khác.
 12. Bạn phải thuộc độ tuổi ít nhất từ 18 trở lên để có thể tham gia. Chưa đủ tuổi thì không thể tham gia. Bạn có thể cung cấp các giấy tờ để chứng minh độ tuổi của bạn. Bạn cũng cần phải có CMND giấy chứng từ để chứng minh độ tuổi của bạn. Tất cả người chơi không thể chứng minh những thông tin này sẽ bị loại bỏ.
 13. Khuyến mại này chỉ dành cho một cá nhân/ tài khoản/ gia đình/ địa chỉ đăng ký/ email/ số điện thoại/ tài khoản thanh toán (thẻ trả trước, trả sau, Neteller,…)/ địa chỉ IP, máy tính cá nhân. Chúng tôi có quyền thu lại khuyến mại đối với mọi cá nhân hoặc tập thể.
 14. Trong suốt thời gian khuyến mại, nghiêm cấm các trường hợp sử dụng nhiều tài khoản. Dafabet có quyền loại bỏ những trường hợp sử dụng nhiều tài khoản để tham gia khuyến mại. Việc lạm dụng nhiều tài khoản sẽ tùy thuộc vào quyết định của Dafabet.
 15. Các chương trình khuyến mãi được dành cho những người chơi giải trí chủ động mạo hiểm đặt cược/quỹ tại các trò chơi với mong muốn chiến thắng. Tại Dafabet, chúng tôi có thể xem xét các hoạt động của người chơi là vi phạm và gian lận khi có cơ sở hợp lý để tin rằng hoạt động của người chơi cho thấy việc lạm dụng khuyến mãi và / hoặc không thể hiện việc chơi/đặt cược mạo hiểm từ các quỹ cá nhân, không thể hiện ý định chơi, trong đó bao gồm việc đặt cược đối lập.
 16. Trong thời gian khuyến mại, các điều luật sẽ được thi hành. Dafabet có quyền quyết định nếu như người chơi bị phát hiện là gian lận hoặc không chấp nhận điều kiện của khuyến mại. Những hành động như trên, có thể sẽ không nhận được phần thưởng. Quyết định cuối cùng là tùy thuộc vào Dafabet.
 17. Yêu cầu đặt cược của tiền thưởng phụ thuộc vào từng khuyến mãi. Yêu cầu đặt cược của tiền thưởng cần được đặt tại tỷ lệ cược 1.5 trở lên để có thể rút tiền. Cược hòa, vô hiệu, hoàn tiền sẽ không được tính cho yêu cầu đặt cược.
 18. Chúng tôi chỉ chấp nhận nạp tiền khi mọi thông tin được xác minh và được tham gia khuyến mại.
 19. Dafabet có quyền, mọi thời điểm, thay đổi điều khoản và điển kiện này bao gồm cả việc hủy bỏ, sửa đổi hoặc dừng khuyến mại.
 20. Trong trường hợp có sự khác biệt ở bản dịch này so với các phiên bản khác, bản dịch tiếng anh sẽ lấy làm chuẩn.
 21. Tham gia vào khuyến mại, tức là bạn đồng ý để Dafabet sử dụng tên của bạn, đặc điểm và ảnh 
  trên trang mạng và tại những hoạt động tiếp thị thay mặt cho Dafabet. Bạn không thể khiếu nại Dafabet về việc này.
 22. Bạn được sử dụng bản quyền, tài sản trí tuệ đối với khuyến mại này và tất cả các dữ liệu, để chứng minh Dafabet sở hữu những quyền này.
 23. Nhân viên hoặc người thân hoặc liên quan đến Dafabet không được phép tham gia khuyến mại này. Người thân mang nghĩa vợ chồng, gia đình, con cháu. Điều này cũng áp dụng đối với những thành viên chính của Dafabet (bao gồm đại lý) hoặc trong thời gian 6 tháng từ ngày cuối cùng làm việc tại Dafabet.
 24. Tham gia vào khuyến mại này, người chơi đồng ý phát hành và vô hại đối với Dafabet, người đại diện của họ, đại lý, nhân viên, chi nhánh, công nhân, giám đốc, nhân viên phát sinh hoặc tổn thất bất kỳ giải thưởng và tham gia vào khuyến mại.
 25. Trong trường hợp của một hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện Dafabet có quyền quyết định cuối cùng và là tuyệt đối.
 26. Quyết định của Dafabet đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hoặc có liên quan đến cuộc thi và các chương trình khuyến mãi là quyết định cuối cùng.
 27. Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến quyền tham gia của người chơi trong chương trình khuyến mãi, tất cả các vấn đề liên quan đến việc trao giải thưởng và / hoặc các điều khoản và điều kiện, quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet. Quyết định này sẽ được ràng buộc và không thuộc đối tượng xem xét hoặc khiếu nại bởi bất kỳ người chơi hoặc bên thứ ba.
 28. Tất cả người chơi tham gia chương trình khuyến mãi phải tuân thủ tất cả các quy tắc Dafabet, cũng như các Điều khoản và Điều kiện được liệt kê trên trang web.

Argentina FA

Argentina FA

ĐỐI TÁC DAFABET